Elke vraag en elke teamtraining is uniek

post blog betrokkenheid

“Teamwork is de brandstof waarmee gewone mensen ongewone doelen weten te realiseren”

Een belangrijk aspect bij Verbroeder Teamtrainingen is betrokkenheid. Wij leggen graag uit wat dit voor jou als klant en voor onze dienstverlening betekent. Om handen en voeten te geven aan ‘betrokkenheid’ te geven, werken wij volgens een principe uit de militaire luchtvaart: DODAR, wat staat voor Diagnose, Options, Decide, Act en Reflect.

Diagnose: wat zijn de behoeften van het team?

Wij stemmen onze producten en dienstverlening af met het team/het bedrijf. ‘One size fits all’ vind je bij ons niet! Elke vraag, en dus ook elke training, is uniek. Daarom gaan wij altijd voorafgaand aan een training in gesprek over de trainingsbehoefte(n), de wensen en zetten we diverse middelen in om de beginsituatie van het team helder te krijgen.

Options: toewerken naar de gewenste situatie

De uitvraag voorafgaand aan de training geeft ons inzicht in de ‘performance gap’ binnen het team. Vanuit de beginsituatie werken we naar de gewenste situatie toe. Dit doen we door middel van diverse interventies. Ons zakmes, dat terugkomt in ons logo, klappen wij voor ieder team op een passende manier uit. Vanuit ons militaire gedachtengoed gaan we terug naar de basis, waarbij we alle zintuigen prikkelen. De locatie, uitrusting, opdrachten, in te zetten middelen en tijdsduur zijn enkele voorbeelden van interventies die we vormen op basis van de vraag van jou als klant.

Decide: samen besluiten hoe de teamtraining eruitziet

Samen, in goed persoonlijk en laagdrempelig contact, besluiten we hoe de training eruitziet. Eén ding staat vast: het wordt een onvergetelijke ervaring!

Act: inspelen op gedragingen tijdens de training

De training wordt verzorgd op een inspirerende, niet-alledaagse locatie die mensen uit hun comfortzone haalt en waarbij er samengewerkt moet worden om uitdagende opdrachten te volbrengen. Wij spelen in op gedragingen tijdens de training. Hebben bepaalde interventies niet het gewenste resultaat, dan stellen we deze ter plekke bij. Daarnaast reflecteren we gedurende de training regelmatig met het team, door terug te grijpen op gemaakte afspraken en doelstellingen. Dit noemen wij vanuit de militaire context ‘gevechtsleiding’. Het doel is altijd om jullie nieuwe inzichten en handvatten te geven, waardoor jullie een stap maken als team.

Reflect: evaluatie van de training

Aan de hand van de feedback van het team over de training en de observaties van het team van Verbroeder Teamtrainingen wordt de training geëvalueerd. Wij streven er namelijk naar om de kwaliteit van onze trainingen continue te optimaliseren, ten behoeve van een langdurige samenwerking en ons eigen werkplezier.

Training voor jouw bedrijf?

Wil jij met jouw team beter, hechter, professioneler en vooral leuker samenwerken? Neem contact met ons op via info@verbroeder.nl en we kijken naar de mogelijkheden voor jouw team!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*